Гетска столица Хелис

Построена е в последната четвърт на ІV в пр. Хр.  върху площ над 100 дка върху сравнително равното плато, заобиколено от три страни от дълбоко врязания каньон на р. Крапинец   в центъра на Сборяново и има забележителна фортификация. Единственото пряко достъпно място в древността бил тесният провлак от югозапад. Двойната крепостна стена, която я обгражда е с дебелина 3,50-4,20 м, предполагаема височина в древността 10 –12 м, дължина 1400 м и следва конфигурацията на терена. Двата основни входа на крепостта-северната и южната порти-са защитени посредством сложна система от стени и бастиони. Укрепената площ била гъсто застроена от жилища, стопански и други сгради в традицията на североизтока- дървена конструкция дебело обмазана с глина, но в хода на разкопките се откриват и по-монументални сгради по елинистически образец. До обекта може да се стигне по добре поддържан асфалтиран път, свързващ селата М. Поровец и Свещари и прекосяващ резервата. Може да се посети самостоятелно ( има информационни табели) или с екскурзовод от Приемния център при Свещарската гробница. 

Натиснете коя да е снимка,за да я видите голяма