Свещарска царска гробница

Най-значителното откритие в нашия  район.и първо по време/1982г/ е гробницата под Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила), по-вече известна с името Свещарската гробница. Построена в първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр., тя представлява уникален паметник на тракийската гробнична архитектура.Размерите й са внушителни-дължина 7,5 м, ширина при фасадата-6,5 м,височина на гробната камера/отвътре/-4,45 м. Изградена от големи варовикови блокове, тя се състои от дромос /коридор/ и три помещения-камери, като всяка камера е покрита с отделен свод. Украсата на гробницата е в духа на тогавашната елинистическа култура, но пречупен през вижданията и вярванията на гетите. Забележителната архитектура и художествена украса нареждат през 1985 г.  Свещарската гробница в списъка на световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО. Открита е за посещения от м. септември 2000 г. До нея може да се стигне от с.Свещари или с.Малък Поровец по поддържан асфалтиран път, прекосяващ ИАР “Сборяново”.

 Отворена е от 17 март до края на ноември и работи от сряда до неделя вкл. от 9 до 17 ч.

Почивните дни са понеделник и вторник

 Заявки за посещения на телефон 084735 279.

Натиснете коя да е снимка, за да я видите голяма.