Художествена галерия

( зала за временни експозиции)

 Заема южната половина от първия етаж в сградата на киното(старото читалище) в центъра на града. Създадена е през 1978г. по инициатива и със съдействието на СБХ - група гр.Разград като художествена галерия към читалище “Съзнание”. От 1991 г. е отдел Художествен към Исторически музей-Исперих. Разполага с богат картинен фонд. Залата се ползва не само за художествени, но и за тематични, археологически, исторически и други изложби.

Работното й време е  от 8.00-12.00 и от 13.00-17.00ч. 

 Телефони за връзка 08431 / 36-19 ,25-16 

 

Натиснете коя да е снимка,за да я видите голяма